Nabízíme vám ubytování, pokud:

jste bez přístřeší

žijete v nevhodných bytových podmínkách

nepříznivé rodinné prostředí má dopad na vaše podmínky bydlení

rozvod nebo rozchod s partnerem, domácí násilí, spory s rodiči atp.

... a zároveň jste​

muž

... a také platí, že

  • jste soběstačná/ý,
  • nejste starobním důchodcem nebo senior pečující o nezletilé dítě,
  • jste zletilá/ý,
  • nepotřebujete zajistit anonymní úkryt a ochranu před násilným partnerem,
  • nebudete ohrožovat bezpečnost svou, své rodiny, zaměstnanců ani ostatních uživatelů v kolektivní pobytové sociální službě,
  • nejste osoba závislá na alkoholu, drogách nebo jiných návykových látkách.