Azylový dům pro muže

Azylový dům pro muže Jihlava - Kalvárie

Adresa a místo poskytování služby:
ul. Mlýnská 373/52, 586 01 Jihlava

Kontakty:
služba +420 774 724 588
azylovydum@skpjihlava.cz

vedoucí služby +420 775 791 317
socialniprace@skpjihlava.cz

Nabízíme poskytování sociální služby AZYLOVÝ DŮM.

SLOVY ZÁKONA

§57 zákona 108/2006 Sb. (zákon o sociálních službách):
1) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

POSLÁNÍ AZYLOVÉHO DOMU

Jsme vaší podporou ve věci ztráty bydlení a na základě vaší snahy spolupracujeme na řešení vaší situace, na kterou sami nestačíte. K tomu vám podle individuálních potřeb poskytujeme sociální službu – azylový dům. 

HLAVNÍ CÍLE

Muž, který využívá sociální službu azylový dům, svou nepříznivou situaci spojenou se ztrátou bydlení řeší formou sociální práce s odborníky, obnovuje i rozšiřuje vlastní schopnosti, talent a potenciál. Směřuje k tomu, aby se zapojil do společnosti a vedl život, který je přínosný pro něj i pro společnost (komunitu).

Na cestě k cíli si muž uvědomuje potřebu pomoci sociální služby a míří k samostatnosti a nezávislosti na ní. Cíl je dosažen, když klient nadále nepotřebuje sociální službu azylového domu a řeší svou situaci samostatně, s využitím vlastních zdrojů, eticky i v mezích zákona a odchází z azylového domu do bydlení, které považuje za vhodné.

V případě muže a jeho začlenění do společnosti považujeme za významné následující:

 • hospodaření a peníze,
 • bydlení, které je vhodné, přiměřené a udržitelné,
 • práce, zaměstnání nebo podnikání,
 • sociální dávky a pomoc jako prostředek pro stabilizaci,
 • mezilidské vztahy a rodinné vztahy.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 1. Zakázka uživatele:
 • poskytování služby, cíl a plánování vychází hlavně od uživatele, jeho vlastního tempa a schopnosti vyjádřit a pojmenovat vlastní životní cestu,
 • individuální cíl klienta chápeme jako zakázku; splnění cíle nebo plánu závisí zejména na aktivitě klienta; a je to hlavně uživatel, který na své zakázce pracuje. 
 1. Volba uživatele:
 • respektujeme vůli uživatele v oblasti sociální práce, individuálního plánování a ubytování,
 • jsme připraveni umožnit uživateli nést následky jeho vlastního rozhodnutí. 
 1. Motivace:
 • pomáháme uživateli hledat a využívat vlastní zdroje a dosahovat cíle vlastní cestou.
 1. Dialog:
 • sociální práce je spoluprací uživatele se sociálním pracovníkem a poskytovatelem služby, setkání pojímáme jako rozhovor.
 1. Férovost:
 • vytváříme pravidla azylového domu, udržujeme hranici mezi poskytovatelem a uživatelem,
 • dbáme na to, aby pravidla i hranice byly dodržovány oboustranně, s vědomím toho, že osobní svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých,
 • s uživatelem jednáme tak, jak chceme, aby on jednal s námi.
 1. Diskrétnost:
 • dodržujeme mlčenlivost, ctíme práva uživatelů a chráníme osobní i citlivé údaje.
 1. Odbornost:
 • dbáme a usilujeme o profesionální přístup, vzdělání a rozvoj v oboru sociální práce.