Poskytujeme ubytování pro muže

A SOCIÁLNÍ SLUŽBY.

HLEDÁTE POMOC?

key  Poskytneme ubytování v samostatném bytě

key  Sestavíme individuální plán ke zlepšení životní situace

key  Pomůžeme vám na cestě z krize

key  Určeno pro dospělé muže

Komu je služba určena

Ubytovat u nás můžeme jen osoby, spadající do cílové skupiny sociální služby azylový dům. Službu můžete využít, jste-li osoba mužského pohlaví starší 18 let, potřebujete a chcete řešit svou nepříznivou situaci v oblasti bydlení.

Služba je určena pro muže:

 • bez přístřeší,
 • v bytové nouzi či v nevyhovujících podmínkách bydlení,
 • v krizi či jiném nevyhovujícím stavu s dopadem na bydlení (např. rozvod či rozchod).

Služba není určena pro osoby:

 • ohrožující bezpečnost svou, zaměstnanců nebo uživatelů azylového domu,
 • závislé na alkoholu, drogách nebo jiných návykových látkách či hrách, které jsou jejich aktivními uživateli,
 • které nejsou soběstačné a samoobslužné,
 • které potřebují bezbariérový přístup.

Poskytnutí služby se také vylučuje, jestliže:

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, kterou žadatel potřebuje, nebo o kterou žádá, a to i s ohledem na okruh osob, pro které je sociální služba azylový dům určena,
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu (jsou obsazena všechna lůžka),
 • zdravotní (psychosomatický) stav žadatele vylučuje poskytnutí této služby,
 • poskytovatel vypověděl žadateli smlouvu v době kratší než šest měsíců před podáním žádosti z důvodu porušení smluvních povinností.

spolufinancovano EUjpg

logo jihlava 1spolufinancovano EUjpg

Pomáháme lidem, kteří chtějí objevovat, posilovat a využívat svá obdarování a možnosti k tomu, aby zajistili sebe a zároveň byli přínosem pro širší komunitu (společnost).