Kontakty

Stálá služba:

Telefon: 567 307 907
Mobil: 774 724 588
E-mail: azylovydum@skpjihlava.cz

Sociální pracovník:

Bc. Zuzana Brabcová Kunčová
Telefon: 561 116 752
E-mail: socialniprace@skpjihlava.cz

Ředitel:

Mgr. David Chlupáček
Telefon: 561 116 750
Mobil: 777 322 758
E-mail: skpjihlava@skpjihlava.cz

Adresa:

Středisko křesťanské pomoci Jihlava (SKP Jihlava)
Azylový dům pro muže Jihlava
Čajkovského 669/9
586 01 Jihlava

Další údaje:

IČO: 46259830
Číslo registrace sociální služby: 3813960
Bankovní spojení: 1465080359/0800