Kontakty

Azylový dům pro muže: Stálá služba

Telefon: 567 307 907
Mobil: 774 724 588
E-mail: azylovydum@skpjihlava.cz

Azylový dům pro muže: Sociální pracovník

Bc. Pavel Prajsler
Telefon: 561 116 752
E-mail: socialniprace@skpjihlava.cz

Terénní programy Bouřka

+420 774 724 355
+420 774 724 334
Email: teren@skpjihlava.cz

Ředitel:

Mgr. David Chlupáček
Telefon: 561 116 750
Mobil: 777 322 758
E-mail: skpjihlava@skpjihlava.cz

Adresa:

Středisko křesťanské pomoci Jihlava (SKP Jihlava)
Azylový dům pro muže Jihlava
Čajkovského 669/9
586 01 Jihlava

Další údaje:

IČO: 46259830
Číslo registrace sociální služby: 3813960
Bankovní spojení: 1465080359/0800