ESF OPZ

NOCLEHÁRNA HAVAJ

Noclehárna Havaj je zimní sezónní sociální služba, která je poskytována díky finanční podpoře z Operačního programu zaměstnanost.

Místo poskytování služby: ul. Žižkova 109, Jihlava, 586 01

Doba poskytování: prosinec – březen, 1. 12. – 31. 3. Od 19h do 07h. 

Kontakt: +420 774 724 599 

Název projektu: Podpora pro osoby bez bydlení v Jihlavě
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016131
Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022

Hlavní cíl projektu: Projekt se zaměřuje na pomoc osobám, které se nacházejí bez střechy a bez bydlení (podle ETHOS, Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR, zdroj FEANTSA). Projekt podporuje vybrané sociální služby, jejich vznik, rozvoj a také rozvoj sociální práce. Jako prostředek pomoci plánuje poskytování, vznik a rozvoj dvou druhů sociální služby – noclehárny a terénního programu.