Kdo jsme

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI Jihlava (SKP)

SKP je samostatnou organizační jednotkou Evangelické církve metodistické s právní subjektivitou. Naším zřizovatelem je Evangelická církev metodistická, Ječná 545/19, 120 00 Praha 2, IČ 00445240. Stanovy SKP najdete zde.

SKP pomáhá lidem překlenout tíživou životní situaci a vrátit se do běžného života. Úkolem Evangelické církve metodistické, jakož i celé církve Ježíše Krista, je zvěstovat Boží lásku slovem i činem. Pomoc potřebným patří k projevu podstaty a života církve. Středisko křesťanské pomoci Jihlava chce v souladu s řádem Evangelické církve metodistické tuto pomoc poskytovat.

Těžištěm činnosti SKP Jihlava je provozování a poskytování sociální služby azylový dům.

PRÁVNÍ FORMA SKP JIHLAVA

Církevní právnická osoba. Patříme k nestátním neziskovým organizacím (NNO). Zapsáno v rejstříku Ministerstva kultury ČR.

VZNIK

Důvodem vzniku našeho azylového domu byla potřeba zřídit zařízení pro přechodné a nouzové ubytování a pomoc mužům, kteří se ocitli v krizové životní situaci v souvislosti se ztrátou domova. Azylový dům pro muže zahájil činnost v červnu roku 1993 ve spolupráci s Evangelickou církví metodistickou a tehdejším Městským úřadem v Jihlavě.

O zřízení Střediska křesťanské pomoci Jihlava rozhodla Rada oblasti Evangelické církve metodistické v České republice. Ministerstvo kultury ČR zaregistrovalo naše středisko do rejstříku evidovaných právnických osob.

ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE a Asociace

Diakonie Evangelické církve metodistické – diakonie.umc.cz
S. A. D. – Síť aktérů pro domov – www.sad-cr.cz 

KOUS Vysočina – www.kous.cz