Veřejné financování

Registrovaná sociální služba, kterou poskytuje naše organizace, přijímá finanční podporu a dotace z veřejných rozpočtů. Financování z veřejných a státních rozpočtů nás zavazuje vůči veřejnosti. Tuto odpovědnost přijímáme a reflektujeme mimo jiné také ve veřejném závazku sociální služby. Více o něm se dočtete v ostatních sekcích těchto našich www stránek.

Azylový dům pro muže Jihlava je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (http://www.esfcr.cz/).

K hlavním podporovatelům a generálním partnerům patří:

Kraj Vysočina (www.kr-vysocina.cz)
Ministerstvo práce a sociálních věcí, MPSV ČR (www.mpsv.cz)
Statutární město Jihlava (www.jihlava.cz)