Připravujeme nové nízkoprahové denní centrum od 1 . 1. 2024.