Terénní programy Bouřka

Kontakty: 

+420 774 724 355 

+420 774 724 334

teren@skpjihlava.cz

Místo poskytování služby: území města Jihlavy

Kontaktní místa a adresy:

Čajkovského 9, Jihlava. 

Žižkova 109, Jihlava

Terénní programy Bouřka je terénní sociální služba, která je poskytována díky finanční podpoře z Operačního programu zaměstnanost.

Název projektu: Podpora pro osoby bez bydlení v Jihlavě
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016131
Doba realizace projektu1. 1. 2020 – 30. 6. 2022

Hlavní cíl projektu: Projekt se zaměřuje na pomoc osobám, které se nacházejí bez střechy a bez bydlení (podle ETHOS, Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR, zdroj FEANTSA). Projekt podporuje vybrané sociální služby, jejich vznik, rozvoj a také rozvoj sociální práce. Jako prostředek pomoci plánuje poskytování, vznik a rozvoj dvou druhů sociální služby – noclehárny a terénního programu.