Azylový dům pro muže Jihlava

Projekt „Azylový dum pro muže Jihlava“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0007573, je realizován v rámci 61. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

IROP – IPRÚ Jihlava – Sociální infrastruktura – Rozvoj sociálních služeb

Nový azylový dům pro muže v Jihlavě plánujeme a uskutečňujeme díky partnerství se statutárním městem Jihlava v rámci integrovaných projektů IPRÚ a na základě strategie Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace.

Nadace ČEZ podpořila projekt „Azylový dům pro muže Jihlava“. Nadační příspěvek Nadace ČEZ poskytla na vybavení interiéru, nábytek a zařízení.