Spolupracujeme

Tato stránka je věnována spolupracujícím organizacím. Poskytuje příležitost pro pracovníky organizací, které s námi spolupracují, aby nám nastavili zrcadlo, napsali zpětnou vazbu a hodnocení.
Spolupracujeme s řadou organizací obvykle v záležitostech, které se týkají uživatelů sociální služby. Míra a četnost spolupráce se různí, obsahem jsou setkání, rozhovory, případové konference, výměna informací, jednorázové příležitostné kontakty i intenzivní pravidelný styk.