Veřejné financování

Sociální služby, které poskytuje naše organizace, přijímá veřejnou finanční podporu a dotace z veřejných rozpočtů. Financování z veřejných a státních rozpočtů nás zavazuje vůči veřejnosti. Tuto odpovědnost přijímáme a reflektujeme mimo jiné také ve veřejném závazku sociální služby. 

Hlavním zdrojem financování jsou strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet Kraje Vysočina a rozpočet statutárního města Jihlavy.

V rámci pomoci ESF ČR (http://www.esfcr.cz/) byly a jsou významným poskytovatelem dotací operační programy. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost , Operační program Zaměstnanost a Operační program Zaměstnanost PLUS. Na území Vysočiny je důležitým nástrojem individuální projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina“.

K hlavním podporovatelům a partnerům patří:

Kraj Vysočina (www.kr-vysocina.cz)
Ministerstvo práce a sociálních věcí, MPSV ČR (www.mpsv.cz)
Statutární město Jihlava (www.jihlava.cz)