Poskytujeme ubytování

A SOCIÁLNÍ SLUŽBY.

HLEDÁTE POMOC?

key  Poskytneme podmínky pro hygienu

key  Občerstvení

key  0dpočinek a lůžko ve společném pokoji

key  Určeno pro dospělé muže a ženy

Komu je služba určena

Základní kritéria:

  • sociální službu noclehárna mohou využít osoby bez přístřeší, ti, kteří nemají kde bydlet - není tedy určena lidem, kteří mají zajištěno stabilní bydlení
  • je určena pro muže i ženy
  • klienti musí být starší 18 let
  • klientem nemůže být člověk, jehož stav vyžaduje akutní zdravotní péči
  • služba také nemůže být poskytnuta lidem, kteří se v daném čase nacházejí pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek